Wycena


Proszę o przesłanie dokumentu do darmowej wyceny.

Uwaga. Jeżeli materiał jest w formacie, który uniemożliwia automatyczne obliczenie ilości znaków (np. skan, pfd-obrazek, zdjęcie itp.), wycena dokonana będzie szacunkowo, a cena końcowa będzie wyliczona na podstawie tekstu po przetłumaczeniu. Do ceny materiału tłumaczonego na polski doliczone będzie 10%.


Tłumaczenia

Komentarze są wyłączone.