Πολωνικά στο Βρότσλαβ



Σας προτείνω τα πολωνικά μαθήματα.

Αν έχουν ρθει στη χώρα μου για πιο καιρό, για δουλειά ή για σπουδή τους, σας προσκαλώ για παίρνετε πολωνικά μαθήματα, η μητρική γλώσσα μου. Δεν πρέπει να μιλάμε ότι πότε ξέρετε τα γλώσσα την “νέα πατρίδα” σας, η ζωή γίνεται εύκολη.

Όλα – τύπος, ποσότητα, βιβλία και ο τόπος των μαθημάτων μπορούμε να τα συμφωνούμε.

Έχω μεγάλη εμπειρία γιατί διδάσκω παραλίγο είκοσι χρονών.

Είναι βεβαίως ότι υπάρχει μια δυνατότητα να κάνουμε μια συναλλαγή, δηλαδή, ένα μάθημα για ένα μάθημα.

Komentarze są wyłączone.